Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỂN

PHÒNG CHẨN TRỊ

TỊNH XÁ
NGỌC UYỂN

KHÁM TRỊ BỆNH CẤP  THUỐC MIỄN PHÍ

11/11/2013

DSC07081DSC07082DSC07083DSC07084DSC07085DSC07086DSC07087DSC07088DSC07089DSC07090DSC07091DSC07092DSC07093DSC07094DSC07095DSC07096DSC07097DSC07098DSC07099DSC07100DSC07101DSC07102DSC07103DSC07104

VIDEO 12 phút TRÊN YOUTUBE

THẦY NGUYỄN TUẤN CẢNH TRUYỀN CÁC KINH NGHIỆM CHO CHO CÁC Y SINH TẠI PHÒNG CHẨN TRỊ 11/11/2013

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21
MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

KHOA HỌC THẾ KỶ 21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét