Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

VIỆN LỊCH SỬ DONG HỌ.THĂM VÀ BÁO CÁO THỦ TƯỚNG–PHAN VĂN KHẢI Ngày 6/7/2014

 clip_image001clip_image002clip_image003clip_image004clip_image005clip_image006clip_image007
VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ ,THĂM VÀ BÁO CÁO
THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI

clip_image010

 

clip_image001[1]clip_image002[1]clip_image003[1]clip_image004[1]clip_image005[1]clip_image006[1]clip_image007[1]

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 Tr.Chủ

viện lịch sử dòng họ

CLB gia phả học TPHCM

TTNCVTH gia phả

PHOTOHOUSE

KHTK21

phòng chẩn trị TXNU

Lê Thống Nhứt TBĐB

QCDL

HKH lịch sử

 

 

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21

viện lịch sử dòng họ

câu lạc bộ gia phả       học TPHCM

trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P

KHTK21

photohouse đồi cát   trắng motel

phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển

lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

 

clip_image011clip_image012clip_image013clip_image014clip_image015clip_image016clip_image017clip_image018clip_image019clip_image020clip_image021clip_image022clip_image023clip_image024clip_image025clip_image026clip_image027clip_image028clip_image029clip_image008

SLIDE SHOW ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE

VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ THĂM VÀ BÁO CÁO THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI 6/7/2014

 

PHIM QUAY TẠI NHÀ RIÊNG THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI

VIỆN LỊCH SỬ DONG HỌ THĂM VÀ BÁO CÁO THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI NGÀY 6/7/2014 TẠI NHÀ RIÊNG

clip_image001[1]clip_image002[1]clip_image003[1]clip_image004[1]clip_image005[1]clip_image006[1]clip_image007[1]

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 Tr.Chủ

viện lịch sử dòng họ

CLB gia phả học TPHCM

TTNCVTH gia phả

PHOTOHOUSE

KHTK21

phòng chẩn trị TXNU

Lê Thống Nhứt TBĐB

QCDL

HKH lịch sử

 

 

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21

viện lịch sử dòng họ

câu lạc bộ gia phả       học TPHCM

trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P

KHTK21

photohouse đồi cát   trắng motel

phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển

lê thống nhứt
thương binh đặc biệtThứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

PHƯỜNG THỐNG NHẤT TP BIÊN HOÀ * NGÀY 20/4/2014 ,ĐOÀN Y ,BS PHỐI HỢP PHÒNG CHẨN TRỊ TX NGỌC UYỂN +HỘI TỪ THIỆN +CHỮ THẬP ĐỎ, PHÁT QUÀ,KHÁM TRỊ BỆNH TỪ THIỆN CHO 200 NGƯỜI ;TẠI HỘI TRƯỜNG UBND PHƯỜNG THỐNG NHẤT TP BH ĐỒNG NAI

SLIDESHOW  200 PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE các bạn xem
slideshow all photo nhấn chuột vô ảnh nhiều ngườI ở dưới

https://www.youtube.com/watch?v=12ZAdWKuc8M&feature=youtu.be

Slide24

PHIM VIDEO QUAY TẠI 
HỘI TRƯỜNG UBND F. THỐNG NHẤT TP BIÊN HOÀ
các bạn xem phim nhấn chuột vô ảnh dướI

https://www.youtube.com/watch?v=GTBHl9gGKzQ

Slide26

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21
CÁC BẠN NHẤN CHUỘT  VÀO TIÊU ĐỀ CHỌN:
TRANG MỞ RA

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi