Thứ Bảy, ngày 26 tháng 7 năm 2014

CÂU LẠC BỘ HƯƠNG VIỆT–CHƯƠNG TRÌNH THƠ NHẠC .KỶ NIỆM 192 NĂM NGÀY SINH 126 NGÀY MẤT CHÍ SĨ NHÀ THƠ YÊU NƯỚC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ,TẠI TRUNG TÂM VHTT TÂN BÌNH Ngày 12/7/2014

SchoolMobile phonePeaceFilmstripCameraTurtle

CÂU LẠC BỘ HƯƠNG VIỆT–CHƯƠNG TRÌNH THƠ NHẠC .KỶ NIỆM 192 NĂM NGÀY SINH 126 NGÀY MẤT CHÍ SĨ NHÀ THƠ YÊU NƯỚC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ,TẠI TRUNG TÂM VHTT TÂN BÌNH  Ngày 12/7/2014

NGUYEN ĐINH CHIỂU THƠ NHẠC 

 

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả học TPHCM trung tâm nghiên cứu và thực hành gia phả
KHTK21 photohouse đồi cát
    trắng motel
phòng chẩn trị tịnh xá ngọc uyển lê thống nhứt thương binh đặc biệt

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

HÌNH ẢNH

DSC00034DSC00035DSC00036 (2)DSC00038 (2)DSC00041DSC00045 (2)DSC00048DSC00050 (2)DSC00052DSC00053 (2)DSC00064DSC00067DSC00069DSC00073DSC00074DSC00077DSC00082DSC00093DSC00095

SLIDESHOW ALL PHOTOS

slide show all photos dài 20 phut

PHIM QUAY CHƯƠNG TRÌNH THƠ NHẠC gồm 2 clip .

CLIP 1  “ Giới thiệu khách mời +hành trang nhà thơ chí sĩ
N.Đ. Chiểu +dâng hương,điếu văn,chiêng trống tưởng nhớ
NTCS  N.Đ. Chiểu”

giới thiệu khach mời.hành trạng nhà thơ chí sĩ NĐ Chiểu.dâng hương.điếu văn chiêng trống tưởng nhớ nhà thơ yêu nước NĐ CHIỂU

CLIP 2  Ca nhạc +ngâm thơ

CA NHẠC NGÂM THƠ
 
khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả học TPHCM trung tâm nghiên cứu và thực hành gia phả
KHTK21 photohouse đồi cát
    trắng motel
phòng chẩn trị tịnh xá ngọc uyển lê thống nhứt thương binh đặc biệt

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

 

Thứ Năm, ngày 24 tháng 7 năm 2014

VIỆN LỊCH SỬ DONG HỌ.THĂM VÀ BÁO CÁO THỦ TƯỚNG–PHAN VĂN KHẢI Ngày 6/7/2014

 clip_image001clip_image002clip_image003clip_image004clip_image005clip_image006clip_image007
VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ ,THĂM VÀ BÁO CÁO
THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI

clip_image010

 

clip_image001[1]clip_image002[1]clip_image003[1]clip_image004[1]clip_image005[1]clip_image006[1]clip_image007[1]

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 Tr.Chủ

viện lịch sử dòng họ

CLB gia phả học TPHCM

TTNCVTH gia phả

PHOTOHOUSE

KHTK21

phòng chẩn trị TXNU

Lê Thống Nhứt TBĐB

QCDL

HKH lịch sử

 

 

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21

viện lịch sử dòng họ

câu lạc bộ gia phả       học TPHCM

trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P

KHTK21

photohouse đồi cát   trắng motel

phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển

     lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

 

clip_image011clip_image012clip_image013clip_image014clip_image015clip_image016clip_image017clip_image018clip_image019clip_image020clip_image021clip_image022clip_image023clip_image024clip_image025clip_image026clip_image027clip_image028clip_image029clip_image008

SLIDE SHOW ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE

đang xử lý

PHIM QUAY TẠI NHÀ RIÊNG THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI

đang xử lý

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 Tr.Chủ

viện lịch sử dòng họ

CLB gia phả học TPHCM

TTNCVTH gia phả

PHOTOHOUSE

KHTK21

phòng chẩn trị TXNU

Lê Thống Nhứt TBĐB

QCDL

HKH lịch sử

 

 

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21

viện lịch sử dòng họ

câu lạc bộ gia phả       học TPHCM

trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P

KHTK21

photohouse đồi cát   trắng motel

phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển

     lê thống nhứt
thương binh đặc biệt